Cum migrezi de la Thinkific la WordPress. Partea 3: Import progres

Cum migrezi de la Thinkific la WordPress. Partea 3: Import progres

acum 5 luni ·
· 7 min de citit

În partea a doua a acestei serii de 5 articole am vorbit despre cum am făcut implementarea pentru comanda personalizată WP-CLI de importare a utilizatorilor.

În partea a treia voi descrie funcționalitatea comenzii WP-CLI pentru a importa progresul utilizatorilor în privința cursurilor la care sunt înrolați în platforma Thinkific. Mai jos îți las și lista de articole din serie:

Cuprins

Definirea metodei de import progres

Am câte un fișier de progres CSV pentru fiecare curs existent, din care voi citi pe rând folosind o instrucțiune recursivă.

Pentru început definesc metoda de import progres, declar variabilele globale, includ și apelez funcția WP_Filesystem din WordPress.

class-wpcli.php
public function import_progress() {
  global $wp_filesystem, $wpdb;
 
  include_once ABSPATH . 'wp-admin/includes/file.php';
  WP_Filesystem();
  // ...
}

Definesc apoi un vector atributiv cu lista cu fișiere de progres din care se va face citirea și ID-ul cursului pentru care este progresul respectiv:

class-wpcli.php
$files     = array(
  'course-1-progress.csv' => 10, // Course name 1
  'course-2-progress.csv' => 11, // Course name 2
  'course-3-progress.csv' => 12, // Course name 3
  'course-4-progress.csv' => 13, // Course name 4
);
 
$file_basepath = plugin_dir_path( __FILE__ ) . 'data/progress/';

Și prin instrucțiunea foreach ( $files as $file => $course_id ) parcurg lista de fișiere și încep citirea din ele:

class-wpcli.php
$file_content = $wp_filesystem->get_contents( $file_basepath . $file );
$csv_data   = $this->parse_csv_content( $file_content );
$i      = 0;
$lesson_names = array();
$time     = time();

Am refolosit metoda parse_csv_content pentru a transforma liniile din CSV într-un vector, metodă pe care am definit-o în partea a doua la importul utilizatorilor. Am definit și variabilele $i, $lesson_names și $time pe care le voi folosi mai jos.

Parcurgerea și procesarea datelor

Ca să nu încurc prea mult ițele, am să pun toată partea cu parcurgerea și procesarea datelor și voi aduce comentarii după ea:

class-wpcli.php
foreach ( $csv_data as $line ) {
  if ( ! $i ) {
    $i++;
    $chapter_names = array_slice( $line, 3 );
    continue;
  }
 
  list($email, $completed_at, $percent_completed) = array_slice( $line, 0, 3 );
 
  $user = get_user_by( 'email', $email );
  if ( ! $user ) {
    \WP_CLI::error( sprintf( 'The user with email address %s does not exist.', $email ) );
  }
 
  $chapter_progress = array_slice( $line, 3 );
  $count      = count( $chapter_progress );
  for ( $j = 0; $j < $count; $j++ ) {
    if ( '100' === $chapter_progress[ $j ] ) {
      $lesson_id = $wpdb->get_var(
        $wpdb->prepare(
          "SELECT ID
          FROM $wpdb->posts
          WHERE post_parent = (
            SELECT ID
            FROM $wpdb->posts
            WHERE post_title = %s AND post_parent = %d
          )",
          $chapter_names[ $j ],
          $course_id
        )
      );
 
      if ( ! $lesson_id ) {
        \WP_CLI::error( sprintf( 'The lesson named „%s” of the course „” not found.', $chapter_names[ $j ], $course_id ) );
      }
 
      $updated = update_user_meta( $user->ID, '_tutor_completed_lesson_id_' . $lesson_id, $time );
 
      if ( ! $updated ) {
        \WP_CLI::warning( sprintf( 'Update status: „%s”. That means failure or the value already exists.', $updated ) );
      }
    }
  }
 
  $i++;
}

În liniile 2-6 am sărit din nou peste prima linie din fișierul CSV care conține numele coloanelor, dar în același timp am păstrat și numele lecțiilor (linia 4) în variabila $lesson_names pentru că am nevoie de ele în interogarea de mai jos. Dacă îți amintești din prima parte de la pregătirea datelor, prima linie a fișierului CSV de progres arăta așa:

Email,Completed At,% Completed,<Nume-capitol-1>,<Nume-capitol-2>,...,<Nume-capitol-n>

Cu funcția array_slice am trecut peste primele 3 câmpurilor (Email, Completed At și % Completed) și mi-au fost returnate următoarele până la final, în variabila $lesson_names. Aici au fost stocate numele capitolelor din curs.

În aceeași manieră, pe linia 15 am stocat progresul lecției respective.

Pe linia 8 am folosit aceeași funcție, de data asta pentru a stoca primele 3 valori.

Se face apoi o căutare după adresa de email a utilizatorului. În principiu nu ar trebui să fie probleme la această căutare pentru că utilizatorii ar trebui să fie creați în pasul de la importul utilizatorilor. Oricum, pentru orice eventualitate am pus acolo și o verificare cu mesaj de eroare.

În final, începând cu linia 16 se începe parcurgerea progresurilor lecțiilor.

Procesare progres capitol - lecție

Spuneam la un moment dat că am făcut un compromis și am procesat doar capitolele al căror progres este 100.

Ca să fie totul clar: conținutul cursurilor poate fi organizat, atât în Thinkific cât și în Tutor LMS, în capitole cu lecții, subiecte cu lecții sau cum vrei să-i spui. Deci sunt doar două niveluri de ierarhie. Progresul se referă doar la capitole (sau subiecte), nu și la lecțiile din ele, iar fișierul CSV este generat de către Thinkific în consecință.

Astfel că, spre exemplu, un capitol cu 3 lecții și un progres de 67 (%), presupune că 2 dintre lecțiile sale au fost finalizate. În mod real nu știu care sunt cele 2 lecții dintre cele 3 au fost finalizate, dar mi-am asumat că primele 2, dacă iau în considerare ordinea naturală de parcurgere a unui curs.

Acum, în Tutor LMS abordarea este următoarea: progresul trebuie setat per lecție și doar în starea fie finalizată, fie nefinalizată. Câmpul din baza de date pentru progresul unui curs al unui utilizator este stocat în tabelul _usermeta în modul următor:

| umeta_id | user_id | meta_key           | meta_value |
| -------- | ------- | ----------------------------- | ---------- |
| 12345  | 678   | _tutor_completed_lesson_id_90 | 1705610847 |

Utilizatorul cu ID 678 a finalizat lecția cu ID 90 în data cu unixtimestamp 1705610847 (care corespunde datei joi, 18 ianuarie 2024, ora 22:47:27 GMT+0200). Lecția cu ID 90 are la rândul ei un ID părinte. Părintele respectiv reprezintă capitolul lecției respective.

În proiectul Masterclass, un singur curs are un capitol cu 3 lecții. Restul capitolelor au câte o lecție. Din punctul de vedere al migrării progresului, având doar 8 cazuri în care progresul acelui capitol nu a fost 100 (dacă țin bine mine 🤔), treaba mea a fost ușoară. Actualizarea manuală în baza de date a acelui progres a fost o operație de doar 2 minute.

Căutarea și actualizarea progresului lecției

Variabila $lesson_id a reținut, în limbaj natural, „ID-ul articolului al cărui câmp post_parent este articolul cu ID al cărui post_title este numele capitolului ȘI post_parent este ID-ul cursului din iterația curentă”. Știu, sună destul de ciudat, dar cam așa se traduce interogarea 😁.

În final se actualizează câmpul _tutor_completed_lesson_id_* al utilizatorului, iar el va vedea în panoul WordPress progresul pe care l-a avut pe Thinkific.

Încheiere

Urmează să fie rulată și comanda de import progres și din nou se întâmplă magia. 🧙🏼‍♂️

$ wp thinkific import progress

Încă un pas și migrarea este finalizată. În următorul articol voi folosi API-ul de comentarii din WordPress pentru migrarea recenziilor, așa că te invit să-l studiezi 😎.

Dacă ai nevoie de o astfel de migrare, dă clic mai jos și hai să discutăm.

Contactează-mă

Partajează pe: