Posts Tagged

varianta 2

V2 S3 P4
 • 4 august 2013
 • 2 Comments

Un număr n se numeşte extraprim dacă atât el, cât şi orice număr obţinut prin permutarea
circulară a cifrelor lui n, sunt numere prime. De exemplu, numărul 197 este un număr
extraprim deoarece 197, 971, 719 sunt numere prime. Numărul 23 nu este extraprim
deoarece 32 nu este prim.
a) Scrieţi definiţia completă a unui subprogram f, cu un parametru, subprogram care:
– primeşte prin intermediul parametrului a un număr natural cu cel mult 2 cifre (a>1) ;
– returnează suma tuturor exponenţilor din descompunerea în factori primi a valorii
parametrului a.

Exemplu: pentru a=90 subprogramul va returna valoarea 4, deoarece a=2*3^2*5 şi
1+2+1=4.

b) Scrieţi un program C/C++ care citeşte de la tastatură un număr natural n, 2≤n≤99, şi
care, folosind apeluri utile ale subprogramului f, verifică dacă n este un număr extraprim şi
afişează pe ecran, în caz afirmativ mesajul DA, iar altfel mesajul NU.

Punctul a)

unsigned int f( unsigned int a ) {
  unsigned int div = 2, sum = 0;
  while ( a>1 )
    if ( a%div==0 ) {
      a /= div;
      sum++;
    } else div++;
  return sum;
}

Punctul b)

#include<iostream>
using namespace std;
unsigned int f( unsigned int a ) {
  unsigned int div = 2, sum = 0;
  while ( a>1 )
    if ( a%div==0 ) {
      a /= div;
      sum++;
    } else div++;
  return sum;
}
int main()
{
  unsigned int n;
  cout<<"n=";cin>>n;
  if ( f(n)==1 && f(n%10*10+n/10)==1 ) cout<<"DA";
  else cout<<"NU";
  return 1;
}
V2 S3 P3
 • 4 august 2013

Fişierul text NR.TXT conţine pe o singură linie, separate prin câte un singur spaţiu, cel mult
100 de numere întregi, fiecare număr având cel mult 4 cifre. Scrieţi un program C/C++ care
citeşte numerele din fişierul NR.TXT şi afişează pe ecran, separate prin câte un spaţiu, în
ordine crescătoare, toate numerele naturale nenule din fişier. Dacă nu există astfel de
numere se va afişa pe ecran mesajul NU EXISTA.

Exemplu: dacă fişierul NR.TXT conţine numerele: -3 -10 0 7 -5 7 51 -800 6 3798,
atunci pe ecran se va afişa: 6 7 7 51 3798

#include<iostream>
#include<fstream>
using namespace std;
int main()
{
  unsigned int v[100], no=0, i, j;
  int a;
  fstream f("NR.TXT", ios::in);
  while ( f>>a )
    if ( a>0 ) v[no++] = a;
  f.close();
  if ( !no ) cout<<"NU EXISTA";
  else {
    for ( i=0; i<no-1; i++ )
      for ( j=i+1; j<no; j++ )
        if ( v[i]>v[j] )
        {
          a = v[i];
          v[i] = v[j];
          v[j] = a;
        }
    for ( i=0; i<no; i++ )
      cout<<v[i]<<" ";
  }
  return 1;
}