problema 4

V8 S3 P4

Se consideră definite următoarele subprograme: – p1 care primeşte prin intermediul parametrului n un număr natural cu cel mult 8 cifre şi returnează suma cifrelor numărului n Exemplu: dacă n este egal cu 1234 valoarea returnată de subprogram va fi 10. -p2 care primeşte prin intermediul parametrului n un număr[…]

Citește mai mult »

V7 S3 P4

Se consideră şirul definit de următoarea relaţie de recurenţă: a) Scrieţi numai antetul unui subprogram sub, care primeşte prin intermediul parametrului n un număr natural de maximum 8 cifre, şi care returnează cel mai mare termen al şirului de mai sus mai mic sau cel mult egal cu n. Exemplu:[…]

Citește mai mult »

V5 S3 P4

Subprogramul f, cu un parametru: – primeşte prin intermediul parametrului a un număr natural cu cel mult 8 cifre (a>1); – returnează cel mai mic divizor prim al valorii parametrului a. Exemplu: pentru valoarea 45 a parametrului a, subprogramul va returna valoarea 3 deoarece a=3²*5, iar cel mai mic divizor[…]

Citește mai mult »

V4 S3 P4

Subprogramul cif, cu doi parametri, primeşte prin intermediul parametrului a un număr natural cu cel mult 8 cifre şi prin intermediul parametrului b o cifră; subprogramul returnează numărul de apariţii ale cifrei b în scrierea numărului a. Exemplu: pentru a=125854 şi b=5, subprogramul va returna valoarea 2. a) Scrieţi definiţia[…]

Citește mai mult »

V3 S3 P4

Subprogramul cif, cu doi parametri, primeşte prin intermediul parametrului a un număr natural cu cel mult 8 cifre şi prin intermediul parametrului b o cifră; subprogramul returnează numărul de apariţii ale cifrei b în scrierea numărului a. Exemplu: pentru a=125854 şi b=5, subprogramul va returna valoarea 2. a) Scrieţi definiţia[…]

Citește mai mult »