Informatică

V10 S3 P4

Scrieţi un program C/C++ care citeşte de la tastatură un număr natural n (n≤100) şi apoi cele n elemente, numere naturale cu cel mult 4 cifre fiecare, ale unui tablou unidimensional a. Programul determină şi afişează pe prima linie a ecranului suma celor n elemente ale tabloului, pe a doua[…]

Citește mai mult »

V9 S3 P3

Se consideră definite două subprograme: – Subprogramul s1, cu 3 parametri, care primeşte prin intermediul parametrului a un tablou unidimensional cu exact 100 de elemente, numerotate de la 0 la 99, numere întregi de cel mult 4 cifre fiecare, iar prin intermediul parametrilor p şi q (0≤p<q<100) poziţiile a două[…]

Citește mai mult »

V8 S3 P4

Se consideră definite următoarele subprograme: – p1 care primeşte prin intermediul parametrului n un număr natural cu cel mult 8 cifre şi returnează suma cifrelor numărului n Exemplu: dacă n este egal cu 1234 valoarea returnată de subprogram va fi 10. -p2 care primeşte prin intermediul parametrului n un număr[…]

Citește mai mult »

V7 S3 P4

Se consideră şirul definit de următoarea relaţie de recurenţă: a) Scrieţi numai antetul unui subprogram sub, care primeşte prin intermediul parametrului n un număr natural de maximum 8 cifre, şi care returnează cel mai mare termen al şirului de mai sus mai mic sau cel mult egal cu n. Exemplu:[…]

Citește mai mult »

V7 S3 P3

Scrieţi un program C/C++ care citeşte de la tastatură un număr natural n (0<n≤100) şi cele 3*n elemente ale tabloului unidimensional v, numere naturale cu cel mult patru cifre fiecare. Tabloul este împărţit în trei zone, cu câte n elemente fiecare: prima zonă conţine primele n elemente din tablou, a[…]

Citește mai mult »

V6 S3 P3

Se consideră definite următoarele subprograme: – s1, cu doi parametri: a, b două numere întregi cu cel mult 4 cifre fiecare; subprogramul interschimbă valorile a două variabile transmise prin intermediul parametrilor a şi b. – s2, cu trei parametri: a, un tablou unidimensional cu exact 100 de elemente, numere întregi[…]

Citește mai mult »

V5 S3 P4

Subprogramul f, cu un parametru: – primeşte prin intermediul parametrului a un număr natural cu cel mult 8 cifre (a>1); – returnează cel mai mic divizor prim al valorii parametrului a. Exemplu: pentru valoarea 45 a parametrului a, subprogramul va returna valoarea 3 deoarece a=3²*5, iar cel mai mic divizor[…]

Citește mai mult »

V5 S3 P3

Scrieţi un program C/C++ care citeşte de la tastatură un număr natural n cu cel mult 8 cifre (n≥10) şi care creează fişierul text NR.TXT ce conţine numărul n şi toate prefixele nenule ale acestuia, pe o singură linie, separate prin câte un spaţiu, în ordine descrescătoare a valorii lor.[…]

Citește mai mult »

V4 S3 P4

Subprogramul cif, cu doi parametri, primeşte prin intermediul parametrului a un număr natural cu cel mult 8 cifre şi prin intermediul parametrului b o cifră; subprogramul returnează numărul de apariţii ale cifrei b în scrierea numărului a. Exemplu: pentru a=125854 şi b=5, subprogramul va returna valoarea 2. a) Scrieţi definiţia[…]

Citește mai mult »