V10 S3 P4

 • 28 septembrie 2013

Scrieţi un program C/C++ care citeşte de la tastatură un număr natural n (n≤100) şi apoi
cele n elemente, numere naturale cu cel mult 4 cifre fiecare, ale unui tablou unidimensional
a. Programul determină şi afişează pe prima linie a ecranului suma celor n elemente ale
tabloului, pe a doua linie a ecranului suma primelor n-1 elemente şi aşa mai departe astfel
încât pe linia n-1 se va afişa suma primelor două elemente, iar pe linia n primul element al
tabloului.

Exemplu: dacă n=4, iar tabloul are elementele a=(1,2,3,4) programul
va afişa valorile alăturate.

10
6
3
1

#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
  unsigned int n, a[100], s = 0;
  int i, j;
  cout<<"n=";cin>>n;
  for ( i=0; i<n; i++ )
  {
    cout<<"a["<<i<<"]=";
    cin>>a[i];
  }
  for ( i=n-1; i>=0; i-- )
  {
    s = 0;
    for ( j=0; j<=i; j++ )
      s += a[j];
    cout<<s<<endl;
  }
  return 1;
}