V9 S3 P3

 • 19 august 2013

Se consideră definite două subprograme:
– Subprogramul s1, cu 3 parametri, care primeşte prin intermediul parametrului a un tablou
unidimensional cu exact 100 de elemente, numerotate de la 0 la 99, numere întregi de cel
mult 4 cifre fiecare, iar prin intermediul parametrilor p şi q (0≤p<q<100) poziţiile a două
elemente ale tabloului. Subprogramul furnizează prin intermediul parametrului p poziţia
primului element par (dacă există), şi prin intermediul parametrului q poziţia ultimului
element impar (dacă există), din secvenţa ap,ap+1, …, aq. Dacă această secvenţă nu
conţine niciun element par subprogramul va furniza prin intermediul lui p valoarea -1, iar
dacă nu conţine niciun element impar, va furniza prin intermediul lui q valoarea -1.

– Subprogramul s2, cu doi parametri, a şi b, două numere întregi cu cel mult 4 cifre fiecare;
subprogramul interschimbă valorile a două variabile transmise prin intermediul parametrilor
a şi b.
a) Scrieţi numai antetul subprogramului s2.

b) Scrieţi definiţia completă a subprogramului s1.

c) Scrieţi un program C/C++ care:
– citeşte de la tastatură un număr natural nenul n (0≤n<100), apoi cele n elemente ale unui
şir a. Fiecare dintre aceste elemente este un număr întreg cu cel mult 4 cifre şi cel puţin un
element al şirului este par;
– determină rearanjarea elementelor şirului astfel încât toate valorile pare să fie plasate la
sfârşitul şirului a, folosind apeluri utile ale subprogramelor s1 şi s2;
– scrie elementele şirului rezultat în urma acestei transformări pe o singură linie a fişierului
text BAC.TXT, separate prin câte un spaţiu.

Exemplu: pentru n=5 şi a=(2,3,4,7,5) fişierul ar putea avea conţinutul:
7 5 3 4 2.

Punctul a)

void s2( int &a, int &b );

Punctul b)

void s1( int a[], int &p, int &q ) {
  int i, x = -1, y = -1;
  for ( i=p; i<=q; i++ ) {
    if ( a[i]%2==0 && x==-1 ) x = i;
    if ( a[i]%2!=0 ) y = i;
  }
  p = x;
  q = y;
}

Punctul c)

#include<iostream>
#include<fstream>
using namespace std;
void s1( int a[], int &p, int &q ) {
  int i, x = -1, y = -1;
  for ( i=p; i<=q; i++ ) {
    if ( a[i]%2==0 && x==-1 ) x = i;
    if ( a[i]%2!=0 ) y = i;
  }
  p = x;
  q = y;
}
void s2( int &a, int &b ) {
  int c;
  c = a;
  a = b;
  b = c;
}
int main()
{
  unsigned int n, i;
  int a[100], p, q;
  cout<<"n=";cin>>n;
  for ( i=0; i<n; i++ ) {
    cout<<"a["<<i<<"]=";
    cin>>a[i];
  }
  for ( i=0; i<n/2; i++ ) {
    p = i;
    q = n-i-1;
    s1( a, p, q );
    if ( p!=-1 && q!=-1 ) s2( a[p], a[q] );
  }
  fstream f("BAC.TXT", ios::out);
  for ( i=0; i<n; i++ )
    f<<a[i]<<" ";
  return 1;
}