V8 S3 P3

 • 12 august 2013

Scrieţi un program C/C++ care citeşte de la tastatură un număr natural n (n≤50) şi care
afişează pe prima linie a fişierului BAC.TXT primele n numere pare, pe a doua linie primele
n-1 numere pare, …, pe linia n primul număr par. Numerele vor fi afişate pe fiecare linie în
ordine crescătoare şi vor fi separate prin câte un spaţiu. (10p.)

Exemplu: dacă n=3 fişierul BAC.TXT va avea conţinutul alăturat.
0 2 4
0 2
0

#include<iostream>
#include<fstream>
using namespace std;
int main()
{
  int n, i, j;
  cout<<"n=";cin>>n;
  fstream f("BAC.txt", ios::out);
  for ( i=n-1; i>=0; i-- ) {
    for ( j=0; j<=i; j++ )
      f<<2*j<<" ";
    f<<endl;
  }
  f.close();
  return 1;
}