V5 S3 P4

 • 5 august 2013

Subprogramul f, cu un parametru:
– primeşte prin intermediul parametrului a un număr natural cu cel mult 8 cifre (a>1);
– returnează cel mai mic divizor prim al valorii parametrului a.

Exemplu: pentru valoarea 45 a parametrului a, subprogramul va returna valoarea 3
deoarece a=3²*5, iar cel mai mic divizor prim al său este 3.

a) Scrieţi definiţia completă a subprogramului f.

b) Scrieţi un program C/C++ care să citească de la tastatură un număr natural nenul n
(n≤100) şi un şir de n numere naturale distincte de cel mult 8 cifre fiecare, toate numerele
din şir fiind strict mai mari decât 1. Folosind apeluri utile ale subprogramului f, programul va
determina şi va afişa pe ecran toate numerele prime din şirul citit. Numerele determinate se
vor afişa pe ecran, separate prin câte un spaţiu. Dacă nu există astfel de numere se va afişa
pe ecran mesajul NU EXISTA.

Exemplu: pentru n=8, şirul: 1125, 2, 314, 101, 37, 225, 15, 12 se va afişa:
2 101 37

Punctul a)

unsigned int f( unsigned long a ) {
  unsigned int d=2;
  while ( a%d!=0 )
    d++;
  return d;
}

Punctul b)

#include<iostream>
using namespace std;
unsigned int f( unsigned long a ) {
  unsigned int d=2;
  while ( a%d!=0 )
    d++;
  return d;
}
int main()
{
  unsigned int n, i, check=0;
  unsigned long v[100];
  cout<<"n=";cin>>n;
  for ( i=0; i<n; i++ )
  {
    cout<<"v["<<i<<"]=";
    cin>>v[i];
  }
  for ( i=0; i<n; i++ )
    if ( f(v[i])==v[i] ) {
      check = 1;
      cout<<v[i]<<" ";
    }
  if ( !check ) cout<<"NU EXISTA";
  return 1;
}