V3 S3 P3

  • 5 august 2013

Fişierul text NR.TXT conţine pe o singură linie, separate prin câte un singur spaţiu, cel mult
100 de numere naturale, fiecare număr având cel mult 4 cifre. Scrieţi un program C/C++
care citeşte toate numerele din fişier şi afişează pe ecran, separate prin câte un spaţiu, în
ordine crescătoare, toate numerele din fişier care au cel puţin 3 cifre. Dacă fişierul nu
conţine astfel de numere se va afişa pe ecran mesajul NU EXISTA.